Praca za granicą

Praca za granicą

Niejednokrotnie brak pracy lub inne czynniki powodują, że szukamy zatrudnienia poza granicami kraju. Pamiętajmy jednak, że szukając pracy poprzez  pośredników możemy natknąć się na oszustów, a nawet paść ofiarą handlu ludźmi.


Dlatego zanim podejmiesz pracę za granicą:

 • dowiedz się jak najwięcej o swoim przyszłym pracodawcy/pośredniku i sprawdź czy agencja pośrednicząca jest zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Agencji Zatrudnienia i posiada odpowiedni certyfikat, wydawany przez Marszałka Województwa;

 • pytaj szczegółowo o  warunki  zatrudnienia (liczbę godzin do  przepracowania w tygodniu, liczbę dni wolnych od pracy itp.);

 • nie odpowiadaj  na oferty, które oferują wysokie zarobki bez kwalifikacji i znajomości języka;

 • miej przy sobie wymagane dokumenty potwierdzające tożsamość i zatrudnienie: ważny  paszport lub dowód osobisty, zezwolenie na pracę, wizę wymaganą w danym kraju,  dokumenty konieczne do podjęcia pracy (CV, certyfikaty językowe, dokumenty o kwalifikacjach  zawodowych). Nie oddawaj ich nikomu w depozyt;

 • ubezpiecz się od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz od kosztów ewentualnego leczenia;

 • zapoznaj się dokładnie z umową o pracę i nie podpisuj umowy nienależycie sporządzonej (umowa powinna zawierać dane pracodawcy zagranicznego, okres zatrudnienia, rodzaj oraz warunki pracy i wynagradzania,  świadczenia socjalne, warunki ubezpieczenia społecznego oraz od następstw nieszczęśliwych wypadków i choroby);

 • zrób kserokopię wszystkich dokumentów, które zabierasz ze sobą za granicę  i zostaw te kserokopie dla swoich bliskich na wszelki wypadek;

 • zostaw rodzinie dane kontaktowe: dokładny adres, pod którym będziesz przebywać, numer telefonu, adres mailowy, imię i nazwisko pracodawcy oraz nazwę firmy, w której będziesz pracować, informacje o pośredniku;

 • miej dane kontaktowe do  polskiego konsulatu znajdującego się w kraju, do którego się udajesz, numery telefonów swoich znajomych, którzy przebywają w miejscu, w którym będziesz pracować, numer telefonu organizacji udzielających pomocy osobom, względem których popełniono przestępstwo;

 • uaktywnij w swoim telefonie komórkowym usługę rooming;- zabierz ze sobą dodatkowe pieniądze na ewentualny powrót do kraju oraz słownik;

 • jeżeli zostaniesz oszukany, zostaną Ci skradzione dokumenty, padniesz ofiarą jakiegokolwiek przestępstwa - zgłoś niezwłocznie ten fakt na policji, do konsulatu RP lub do innych organizacji świadczących pomoc osobom, wobec których popełniono przestępstwo.

Powrót na górę strony