Bezpieczny senior

Bezpieczny senior

Statystyki Policji coraz częściej odnotowują przestępstwa wyłudzania pieniędzy od osób starszych. Oszuści wykorzystując łatwowierność seniorów, powołując się na dobrą znajomość z kimś z rodziny, pozbawiają ich niejednokrotnie wszystkich oszczędności zgromadzonych w domu. By dokonać oszustwa posługują się na przykład metodą "na wnuczka" czy "policjanta".

Jak uchronić się przed przestępcami:

 • nie otwieraj drzwi do domu, mieszkania osobom nieznanym;

 • skontaktuj się ze znaną Ci osobą bliską i potwierdź autentyczność informacji np. prośby o pieniądze;

 • powiedz, że nie masz pieniędzy w domu i poproś o kontakt w późniejszym czasie;

 • natychmiast powiadom Policję, kiedy ktoś próbuje Cię oszukać;

 • w przypadku niezapowiedzianej wizyty np. przedstawicieli administracji, instalatorów, fachowców wykonujących drobne remonty, legitymuj te osoby prosząc o okazanie legitymacji służbowej i dokumentu potwierdzającego tożsamość - jeżeli masz wątpliwości umów się na późniejszy termin, kiedy nie będziesz już w domu sam;

 • nie przechowuj pieniędzy w szafach, skarpetach, garnkach - w ten sposób narażasz swój majątek na utratę;

 • załóż konto bankowe, to bezpieczniejsze miejsce przechowywania pieniędzy.

Przemoc domowa wobec osób starszych

Niejednokrotnie osoby starsze i niepełnosprawne bywają krzywdzone fizycznie, psychicznie, emocjonalnie lub ekonomicznie przez swoich najbliższych. Są pozbawione dostatecznej opieki ze strony rodziny, opieki medycznej, dostatecznej ilości pożywienia i środków higienicznych. Ponieważ dzieje się to w zaciszu domowym, a pokrzywdzeni wstydzą lub boją się mówić o tym jak są traktowani, często problem nie jest zauważany przez otoczenie.

Jeśli nie chcesz być obojętny - zwracaj uwagę na osoby starsze wokół Ciebie:

 • poświęć im czas i uwagę, wysłuchaj i staraj się ich zrozumieć;

 • nie bądź obojętny na ataki, obrażanie oraz ośmieszanie;

 • w przypadku izolowania i przetrzymywania w nieludzkich warunkach powiadom odpowiednie służby np. Ośrodek Pomocy Społecznej, Policję;

 • pomagaj przy załatwianiu spraw w urzędach oraz w innych codziennych czynnościach np. przy przejściu przez ulicę, przy wejściu do autobusu

Instytucje udzielające wsparcia

 • Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia Ofiar Przemocy w Rodzinie- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, adres: ul. Małopolska 20a, 45-301 Opole, tel. 77 4556390 do 92, fax 77 4556391, e-mail: sow.mopr.opole@wp.pl

 • Diecezjalna Poradnia Rodzinna Diecezjalnej Fundacji Obrony Życia, adres: 45-369 Opole, pl. Mickiewicza 1, tel.  77 4425550, faks. 77 4425000, e-mail: poradnia@dfoz.pl

 • Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia, adres: 45-315 Opole, ul. Głogowska 25 B, tel.  77 4552535, fax.  77 4576364, e-mail: wotuw.opole@parpa.pl

 • Policja, bezpłatny nr tel. 112.

Powrót na górę strony