Kierownictwo - KPP Krapkowice

Kierownictwo

Kierownictwo

 Komendant Powiatowy Policji w Krapkowicach

nadkom. Rafał Lejczak

 

 I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Krapkowicach

kom. Krzysztof Grela