KIEROWNICTWO - Kierownictwo - KPP Krapkowice

Kierownictwo

KIEROWNICTWO

p. o Komendanta Powiatowego Policji 

w Krapkowicach

podinsp. CHUDOBA Józef

 

 

 

p.o I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji

w Krapkowicach

podinsp. NOCOŃ Przemysław