KIEROWNICTWO - Kierownictwo - KPP Krapkowice

Kierownictwo

KIEROWNICTWO

Komendant Powiatowy Policji w Krapkowicach

podinsp. Józef Chudoba

 

 I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Krapkowicach

kom.  Krzysztof Grela