Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie - Aktualności - KPP Krapkowice

Aktualności

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

Data publikacji 04.08.2017

Koordynator, nadzorujący procedurę przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz wykaz podmiotów i organizacji pozarządowych realizujących zadania z tego zakresu w poszczególnych jednostkach województwa opolskiego.

Koordynator, nadzorujący procedurę przeciwdziałania przemocy w rodzinie:

Komenda Powiatowa Policji w Krapkowicach

mł. asp Kurek Ireneusz

Kontakt

tel.  77 40 79 759 lub 77 40 79 757

Baza danych osób nadzorujących/koordynujących działania służb realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Rejestr Domów Pomocy Społecznej

Rejestr jednostek specjalistycznego poradnictwa

Rejestr placówek zapewniających miejsca noclegowe