Krapkowiccy policjanci mają nowego Komendanta - Aktualności - KPP Krapkowice

Aktualności

Krapkowiccy policjanci mają nowego Komendanta

Data publikacji 01.04.2021

Z dniem 1 kwietnia Komendant Wojewódzki Policji w Opolu insp. dr Rafał Kochańczyk, rozkazem personalnym powołał na stanowisko Komendanta Powiatowego Policji w Krapkowicach nadkom. Rafała Lejczaka. Z uwagi na szczególne warunki obostrzeń związanych z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się koronawirusa obowiązują restrykcje związane z bezpośrednimi kontaktami służbowymi, dlatego rozkaz powołania wręczony został bez tradycyjnej uroczystości.

Nadkom. Rafał Lejczak, swoją pracę na terenie powiatu krapkowickiego rozpoczął w dniu 13 stycznia 2021 r. Do tej pory na stanowisku Komendanta miał powierzone obowiązki. Z dniem 1 kwietnia Komendant Wojewódzki Policji w Opolu insp. dr Rafał Kochańczyk, rozkazem personalnym powołał nadkom. Rafała Lejczaka na stanowisko Komendanta Komendy Powiatowej Policji w Krapkowicach. Z uwagi na szczególne warunki obostrzeń związanych z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się koronawirusa, obowiązują restrykcje związane z bezpośrednimi kontaktami służbowymi, dlatego rozkaz wręczony został bez organizacji tradycyjnej uroczystości.

Nadkom. Rafał Lejczak do służby w Policji wstąpił w lutym 2001 roku. Przez cały przebieg dotychczasowej służby związany był z Komendą Miejską Policji w Opolu. W latach 2008-2011 pełnił służbę na stanowisku kierownika Referatu Patrolowo-Interwencyjnego Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Opolu. Kolejno w latach 2012-2017 służył na stanowisku zastępcy naczelnika wydziału prewencji. Następnie objął stanowisko Zastępcy Komendanta Miejskiego Policji w Opolu, gdzie pełnił służbę do sierpnia 2018 roku. Od tego czasu do lutego 2019 roku, pełnił obowiązki I Zastępcy Komendanta Miejskiego Policji w Opolu. 18 lutego 2019 roku został powołany na stanowisko I Zastępcy Komendanta Miejskiego Policji w Opolu, gdzie służył aż do czasu powierzenia obowiązków Komendanta w KPP w Krapkowicach. W tutejszej jednostce nadkom. Rafał Lejczak odpowiada za służbę pionu prewencji.

  • Komendant Powiatowy Policji w Krapkowicach, przy biurku, na biurku dokumenty w tle sprzęt elektroniczny