Komisariat Policji w Zdzieszowicach - KPP Krapkowice

Komisariat Policji w Zdzieszowicach

Komisariat Policji w Zdzieszowicach

Komisariat Policji w Zdzieszowicach

47-330 Zdzieszowice

ul. Filarskiego 17

Godziny otwarcia: 6.00 - 22.00

Kontakt tel. z dyżurnym Komendy Powiatowej Policji w Krapkowicach (całodobowo): tel. 47 862 62 03, fax. 47 862 62 45, e-mail:dyzurny.kr@op.policja.gov.pl lub alarmowy 112.

KOMENDANT : kom. Krzysztof Juźwin tel. 47 862 63 00

 

DZIELNICOWI:

Rejon nr 13

asp. sztab. Robert Chudy

tel. służbowy 571 322 191

adres e-mail: dzielnicowy.zdzieszowice13@op.policja.gov.pl

Zdzieszowice - ulica: Akacjowa, Dunikowskiego, Fabryczna, Góra Św. Anny lewa strona, Graniczna, Katowicka, Krótka, Leśna, Lipowa, Mickiewicza, Piaskowa, Pionierów, Plac 1 Maja, Polna, Prusa, Roosvelta, Rozwadzka, Sienkiewicza, Strzelecka, Wolności, Spokojna, Zielona, Żwirki i Wigury, Żeromskiego, Żyrowska.

Wykaz miejsc, które wskazane zostały przez dzielnicowego jako działanie priorytetowe.

W ramach planu działania priorytetowego w okresie od 01.01.2021 r. do 30.06.2021 r. podejmowane będą działania zmierzające do wyeliminowania wykroczeń porządkowych takich jak spożywanie alkoholu, zaśmiecanie terenu oraz używanie słów nieprzyzwoitych w rejonie Placu 1 Maja oraz tzw. górki za Szkołą Podstawową nr 2 w Zdzieszowicach

 

Rejon nr 14

sierż. Bartłomiej Zdeb

tel. 571 322 193

e-mail: dzielnicowy.zdzieszowice14@op.policja.gov.pl

Zdzieszowice-ulica: Filarskiego, Góra Św. Anny prawa strona, „Koksownik”, Kolejowa, Korfantego, Kościuszki, Nowa, Orzeszkowej, Ogródki Działkowe, Park Zabaw i Wypoczynku, Powstańców Śląskich, Zakłady Koksownicze.

Wykaz miejsc, które wskazane zostały przez dzielnicowego jako działanie priorytetowe.

W ramach planu działania priorytetowego w okresie od 01.01.2021 r. do 30.06.2021 r. podejmowane będą działania zmierzające do wyeliminowania wykroczeń w ruchu drogowych takich jak nie korzystanie z przejść dla pieszych oraz drogi dla rowerów w rejonie ul. Góry Św. Anny oraz ul. Filarskiego w Zdzieszowicach

 

Rejon nr 15

sierż. Sylwia Nawara

tel. służbowy 571-322-192;

e-mail: dzielnicowy.zdzieszowice15@op.policja.gov.pl

Zdzieszowice - ulica: Chrobrego prawa strona nr. parzyste, Osiedle Piastów I od nr. 1-9 i od 15-22.

Wykaz miejsc, które wskazane zostały przez dzielnicowego jako działanie priorytetowe.

W ramach planu działania priorytetowego w okresie od 01.01.2021 r. do 30.06.2021 r. podejmowane będą działania zmierzające do wyeliminowania wykroczeń porządkowych takich jak spożywanie alkoholu w miejscach objętych zakazem ich spożywania w rejonie Spółdzielni Mieszkaniowej w Zdzieszowicach oraz wykroczeń w ruchu drogowym takich nie stosowanie się do znaku "C5" – "Nakaz jazdy na wprost" w rejonie ul. Piastów, w rejonie bloku nr 9 oraz w rejonie budynku Spółdzielni Mieszkaniowej i lokalu “Peron” w Zdzieszowicach

 

Rejon nr 16  

asp. sztab. Robert Chudy - w zastępstwie

tel. służbowy 571 322 191;
 

e-mail: dzielnicowy.zdzieszowice16@op.policja.gov.pl

Zdzieszowice - ulica: Chrobrego lewa strona, Dworcowa, Górna, Harcerska, Karola Miarki, Kozielska, Myśliwca, Odrzańska, Opolska,  Parkowa, Solownia, Sportowa, Zuchów, Osiedle Piastów II nr. od 10 do14.

Wykaz miejsc, które wskazane zostały przez dzielnicowego jako działanie priorytetowe.

W ramach planu działania priorytetowego w okresie od 01.01.2021 r. do 30.06.2021 r. podejmowane będą działania zmierzające do wyeliminowania wykroczeń porządkowych takich jak spożywanie alkoholu w miejscach objętych zakazem oraz palenie wyrobów tytoniowych poza miejscem wyznaczonym przy ul. Dworcowej w rejonie dworca PKP, przystanku autobusowego i peronów oraz wykroczeń w ruchu drogowym takich jak niestosowanie się przez kierujących do znaku B-36 zakaz zatrzymywania się przy ul. Dworcowej w Zdzieszowicach

 

Rejon nr 17
 

mł. asp.  Michał Woźniak

tel. służbowy 514-811-034;

e-mail: dzielnicowy.zdzieszowice17@op.policja.gov.pl

Miejscowości gminy Zdzieszowice: Januszkowice, Rozwadza, Krępna, Jasiona, Żyrowa, Oleszka, Dalnia.

Wykaz miejsc, które wskazane zostały przez dzielnicowego jako działanie priorytetowe.

W ramach planu działania priorytetowego w okresie od 01.01.2021 r. do 30.06.2021 r. podejmowane będą działania zmierzające do wyeliminowania wykroczeń porządkowych takich jak składowanie odpadów stałych i innych materiałów

bazy " Kruszbet" ul. Działkowca w Januszkowicach